​Oplysningspligt til kunder

Som led i indgåelsen af en aftale om Overslag/tilbud behandler Tømrer​firmaet Ebbe Kjær Madsen ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Tømrerfirmaet Ebbe Kjær Madsen ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne sende overslag/ tilbud, samt mulighed for at kunne finde tilbage til sagen i tilfælde af et senere samarbejde. Eksempelvis ved mere arbejde senere eller i forbindelse med at udføre garantiarbejder

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte overslag/tilbud. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig såsom at kunne få lavet byggetilladelse, lave entreprisekontrakt og sende regninger mm.

​​

Dine personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.​

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Tømrerfirmaet Ebbe Kjær Madsen ApS almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder.

Tømrerfirmaet Ebbe Kjær Madsen ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at tage hensyn til din sikkerhed, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrerfirmaet Ebbe Kjær Madsen ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • ​Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrerfirmaet Ebbe Kjær Madsen ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​

Få et gratis og uforpligtende tilbud – kontakt os i dag! 

Vi har fokus på dine ønsker og behov. Og på hvordan vi sammen kommer videre i projektet.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Tømrerfirmaet Ebbe Kjær Madsen ApS

byggaranti

Hagensstrupparken 41, 8860 Ulstrup  |   Telefon: 22 53 08 14   |   E-mail: ebbe@ekmbyg.dk   |   CVR: 29769036